play play play play

Laboratorium

Strategia największych sieci dystrybucji działających w Polsce i w Europie skupiona jest na bezpieczeństwie oferowanego produktu tj. monitorowanie procesu uprawy i dostarczonych owoców. Dodatkowym elementem kontroli jakości jest badanie pozostałości środków ochrony roślin (PŚOR) bezpośrednio na dostarczanych owocach.

Podjęliśmy decyzję, uzyskując wsparcie naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, o stworzeniu laboratorium na terenie zakładu E.C.O. Grupy. Celem inwestycji, zupełnie unikalnej w naszej branży w Polsce i w Europie, jest pełna kontrola owoców trafiających do zakładu i po spakowaniu wprowadzanego do sprzedaży - badamy 100% surowca. Wraz z Uniwersytetem Warszawskim prowadzimy projekt naukowy dotyczący badania pestycydów i jednocześnie zmniejszenia PŚOR na owocach Grupy podczas procesu ozonowania.

 

Na zdjęciu:

 

Nasze laboratorium pracuje w oparciu o przewodnik SANTE/12682/2019 oraz Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności. Badania prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak chromatografia cieczowa i gazowa połączona z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS oraz GC/MS/MS). Wyposażenie laboratorium oraz wykwalifikowany personel umożliwia nam oznaczanie pozostałości pestycydów na poziomie ng/kg. Oprócz badań żywności konwencjonalnej, prowadzimy również badania żywności ekologicznej oraz badania wymagane przy sprzedaży do sieci handlowych- oceniamy zgodność wyniku z wymaganiami konkretnego klienta i obliczamy ostrą dawkę referencyjną zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Chcemy mieć pewność, że dostarczamy produkt w 100% zdrowy i spełniający wymogi jakościowe naszych klientów.

play